داستان عروسک

عنوانداستان عروسک
گونهمقاله
نویسندگانمیرهادی (خمارلو), توران
ناشرراهنمای كتاب
سال تولد۱۳۳۹
تاریخ نشر

آبان ۱۳۳۹

شماره

س ۳ ش ۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۷۹-۴۸۱
موضوعادبیات تالیف, ادبیات تاليف, اسمعیل والی زاده, توران میرهادی (خمارلو), داستان عروسک : برای سال اول دبستان (کتاب), راهنمای کتاب, عباس یمینی شریف, کیهان (ناشر), مقاله, منابع نوشتاری, نقد ادبی, والی زاده، اسمعیل
متن کامل

در آغاز توضیحاتی درباره ویژگی‌های کتاب های کمک آموزشی آمده است. سپس این ویژگی‌ها با کتاب داستان عروسک، نوشته عباس یمینی شریف و اسمعیل والی‌زاده از انتشارات کیهان، مقایسه شده‌اند.buy footwear | boohoo , Womens & Mens Clothes , Shop Online Fashion