کتاب : نقد و بررسی : بچه چطور بدنیا می آید ؟

عنوانکتاب : نقد و بررسی : بچه چطور بدنیا می آید ؟
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگانآتشی, منوچهر
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۲-

ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۵۰

شماره

دوره چهارم ش ۱۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶-۷
وضعیت رنگ

مصور

موضوعآتشی، منوچهر, آندری، اندرو, بچه چطور بدنیا می آید (کتاب), شیپ، استیون, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر), گلستان، لیلی, مقاله, نقد ادبی, همپتون، بلیک
متن کامل

نقد و بررسی کتاب «بچه چطور بدنیا می آید»، نوشته ی اندرو آندری و استیون شیپ با نقاشی بلیک همپتون و ترجمه ی لیلی گلستان. این کتاب از انتشارات کانون می باشد.latest Running Sneakers | Air Jordan