جادوگر شهر زمرد

عنوانجادوگر شهر زمرد
گونهمقاله
نویسندگانمیرهادی (خمارلو), توران
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۶-

ناشرراهنمای كتاب
سال تولد۱۳۳۹
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۳۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶-۷
موضوعابوالقاسم حالت, ادبیات تالیف, ادبیات تاليف, اندیشه (ناشر), توران میرهادی (خمارلو), جادوگر شهر زمرد (کتاب), حالت، ابوالقاسم, راهنمای کتاب, فرانکلین (ناشر), مقاله, منابع نوشتاری, نقد ادبی
متن کامل

کتاب "جادوگر شهر زمرد"، نوشته فرانک باوم با ترجمه ابوالقاسم حالت معرفی شده است. سپس خلاصه و بررسی بسیار کوتاهی از داستان آمده است.latest jordan Sneakers | Buy Yeezy Slides 'Core' - Kanye West x Adidas — Ietp