کاربرگه

Found 48 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان مدرسه  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
قدسی قاضی نور, آقا معلم. ققنوس, تهران, ص ١٦ص, نوشته شده.
فریدون تنکابنی, الجزایری. حجت, [مشهد], ص ٢٩ص, نوشته شده.
نادر صفره, امید علی, مجموعه چهار قصه. توس, بی جا, ص ٢٠ص, نوشته شده.
عبدالله افراسیابی, ای‍ن‍ج‍ا ق‍ل‍ع‍ه‌ م‍رغ‍ی‌ اس‍ت‌. الهام, بی جا, ص ۶۰ص‌, نوشته شده.
منوچهر کیخسرو پور, خون ریزان. بهمن, بی جا, ص ٥٤ص, نوشته شده.
نیکالای نیکالایویچ نوسوف, در دبستان و در خانه. گوتنبرگ, بی جا, ص ١٧٩ص, نوشته شده.
محمد فیض, روز اول مدرسه. فارابی, بی ج, ص ۹۶ص, نوشته شده.
محمد سالار, سه کودک. میثم, بی جا, ص ١٥ص, نوشته شده.
نیکالای نیکالایویچ نوسوف, نقش مدرسه و خانه در تربیت کودک. ابوریحان, بی جا, ص ١٦٩ص, نوشته شده.
نیکالای نیکالایویچ نوسوف, وی تیامالیف در خانه و مدرسه. جمعیت ایرانی حمایت کودکان, بی جا, ص ١٥٥ص, نوشته شده.
نیکالای نیکالایویچ نوسوف, ویتیا ماله یف در دبستان و در خانه. پروگرس, مسکو, ص ١٩٤ص, نوشته شده.
۱۳۵۷
جین وبستر, بابالنگ دراز. زرین, تهران, ص [٢٣٨] ص, ۱۳۵۷.
صمد بهرنگی, تلخون, و چند قصه ى ديگر به همراه برگردان آذرى "تلخون". امیركبیر, تهران, ص [١٤٢] ص, ۱۳۵۷.
امین فقیری, سخن از جنگل سبز است و تبردار و تبر, ٩ داستان و ١١ طرح. شرکت انتشاراتی زردیس, تهران, ص ٢٦٥ص, ۱۳۵۷.
احمد آب خیز, عروسکها. ارشاد, تهران, ص ١٦ص, ۱۳۵۷.
اریش کستنر, کلاس پرنده. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ١٨٦ص, ۱۳۵۷.
محمد تيمور بهابادی, گ‍رگ‌ و م‍ی‍ش‌, ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌. ق‍ق‍ن‍وس‌, تهران, ص ۳۲ ص, ۱۳۵۷.
کوان هوا, م‍درس‍ه‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌. كتيبه, تهران, ص ۵۵ ص, ۱۳۵۷.
مجید راستی, من تفنگ می خوام, (چند طرح ساده از زندگی کودکان) برای نوجوانان. الهام, تهران, ص ٣٨ ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
آواز کوه, دفتری از طرح، یادداشت .. آینده, تهران, ص ٤٣ص, ۱۳۵۶.
با دست های کوچکمان. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ج٢, ۱۳۵۶.
فریدون دوستدار, ح‍ی‍اط پ‍ش‍ت‍ی‌ م‍درس‍ه‌ی‌ ع‍دل‌ آف‍اق‌. ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وانان, تهران, ص ۴۰ص‌, ۱۳۵۶.
منصور یاقوتی, زخم. سپيده, تهران‌, ص ۷۸ ص, ۱۳۵۶.
محمود برآبادی, سیل. چاپبخش, تهرا, ص ٢٤ص, ۱۳۵۶.
منصور یاقوتی, مردان فردا. شبگير, تهران, ص ۱۲۷ ص, ۱۳۵۶.
لوئیزامی آلکوت, مردان کوچک. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢ج, ۱۳۵۶.
فرانک مشیری, من آرزو می کنم که... کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢٤ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
هوهانس تومانیان و سجودی, م., ادبیات ارمنی: دوست من نسو. سخن, ص ۹۶۷-۹۷۳, ۱۳۵۵.
احمد سعیدی (خوزی), انسان تا انسان. شرق, تهران, ص ١٤٣ص, ۱۳۵۵.
اسدالله عمادی, ستاره های خاکی. پیوند, تهران, ص ١٠٢ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۴
منصور یاقوتی, زخم. شبگير, تهران‌, ص ۷۸ ص, ۱۳۵۴.
منصور یاقوتی, سالهاى پرخاطره. پيوند, تهران‌, ص ۸۹ ص, ۱۳۵۴.
قصه های پدر, برای جوانان و نوجوانان. نقش جهان, تهران, ص ١٢٢ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
آلفونس دوده, استن کوچولو. کاویان, تهرا, ص ١١٦ص, ۱۳۵۳.
منصور یاقوتی, با بچه‏هاى ده خودمان. پيوند, تهران, ص ۶۰ ص, ۱۳۵۳.
ژاکلین سرون, ماجراجوی جوان. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢١٨ص, ۱۳۵۳.
گلبرت دلاهیه, مارتین به مدرسه میرود. بامداد, تهرا, ص ١٩ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
امین فقیری, غمهاى کوچک, "مجموعه ى بيست و چهار طرح". بی نا, بی جا, ص ١٣٧ ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۰
دیک برونا, مدرسه. پدیده, تهران, ص [٢٦]ص, ۱۳۵۰.
۱۳۴۹
صمد بهرنگی, تلخون, و چند قصه ى دیگر. امیرکبیر, تهران, ص ١١٤ص, ۱۳۴۹.