با بچه‏هاى ده خودمان

عنوانبا بچه‏هاى ده خودمان
گونهکتاب
شماره دسترسی٢١٩٣ک
پدیدآورندگانیاقوتی, منصور
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٧-

ناشرپيوند
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۳
تعداد صفحه۶۰ ص
اندازه۲۱*٢/١٤س.م
پدیدآورندگان

منصور ياقوتى

موضوعادبیات تالیف, پیوند, داستان اجتماعی, داستان روستا, داستان فارسی, داستان مدرسه, کتاب, مجموعه ها, منصور یاقوتى, منصور ياقوتى
گروه سنی(ج ، د)
بهاء

٤٥ ريال

نوبت چاپچاپ چهارم: ١٣٥٣
متن کامل

مجموعه ى ۴ داستان، شامل: چوپانها؛ عمو پیره؛ آقاى امیدى؛ و....bridgemedia | Men's Footwear