زخم

عنوانزخم
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٤٢٣ک
پدیدآورندگانیاقوتی, منصور
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٧-

ناشرشبگير
مکان انتشارتهران‌
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه۷۸ ص
اندازه٥/٢١*۱۴س.م
پدیدآورندگان

منصور ياقوتى

موضوعادبیات تالیف, داستان اجتماعی, داستان روستا, داستان فارسی, داستان مدرسه, شبگیر, کتاب, مجموعه ها, منصور یاقوتى, منصور ياقوتى
گروه سنی(د، ه)
بهاء

٤٠ ريال

نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٢، چاپ دوم: ١٣٥٤
متن کامل

مجموعه ى ۷ داستان شامل: زیر پل، پاى درخت؛ گرگ؛ بدبده؛ و....jordan Sneakers | Nike Shoes