مردان فردا

عنوانمردان فردا
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٣٦٢ک
پدیدآورندگانیاقوتی, منصور
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٧-

ناشرشبگير
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه۱۲۷ ص
اندازه۲۱*۱۴ س.م
پدیدآورندگان

منصور ياقوتى

موضوعادبیات تالیف, داستان اجتماعی, داستان روستا, داستان فارسی, داستان مدرسه, شبگیر, کتاب, مجموعه ها, منصور یاقوتى, منصور ياقوتى
گروه سنی(ج ، د)
بهاء

٧٠ ريال

نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٦
متن کامل

مجموعه ى ۶ داستان، شامل: مردان فردا؛ چند نامه از بچه ها؛ فرزند کوه؛ و...url clone | Preview: Nike Air Force 1 "Tear-Away" Fauna Brown - Gov