سخن از جنگل سبز است و تبردار و تبر

عنوانسخن از جنگل سبز است و تبردار و تبر
گونهکتاب
شماره دسترسی١٨٩١ک
پدیدآورندگانفقیری, امین
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۳-

عنوان فرعی٩ داستان و ١١ طرح
ناشرشرکت انتشاراتی زردیس
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه٢٦٥ص
اندازه٣/١٥*٥/٢٢ س.م
پدیدآورندگان

نوشته ی امین فقیری

موضوعادبیات تالیف, امین فقیری, داستان اجتماعی, داستان روستا, داستان فارسی, داستان مدرسه, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(د)
تیراژ٥٠٠٠ن
متن کامل

مجموعه ی ۹ داستان و ۱۱ طرح، شامل: سخن از جنگل سبز است و تبردار و تبر؛ سرکار محمود؛ دو چشم کوچک خندان؛ و....Buy Sneakers | Nike