مارتین به مدرسه میرود

عنوانمارتین به مدرسه میرود
گونهکتاب
پدیدآورندگاندلاهیه, گلبرت
پدیدآورندگان همکارمارلیه, مارسل, نباتی نعمتی, موسی
متن کامل

مارتین دختر کوچولو از رفتن به مدرسه خوشحال است. او از معلم و همکلاسى‏هایش چیزهاى ‏زیادى مى آموزد و با دوستانش ساعت های خوشى را مى گذراند.