تلخون

عنوانتلخون
گونهکتاب
شماره دسترسی٧٢٣ک
پدیدآورندگانبهرنگی, صمد
تاریخ تولد - وفات

١٣١٨-١٣٤٧

عنوان فرعیو چند قصه ى دیگر
ناشرامیرکبیر
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۹
تعداد صفحه١١٤ص
اندازه٥/١٧*٥/٢٢س.م
پدیدآورندگان

صمد بهرنگی

موضوعادبیات تالیف, افسانه جادویی, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, امیر کبیر, بازنویسی, داستان مدرسه, صمد بهرنگی, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(ج-ه)
بهاء

٥٠ ریال

عنوان کوتاهمجموعه ی قصه؛ ٢
متن کامل

مجموعه ی ۴ داستان و ۶ بازنویسی، شامل: تلخون؛ قصه آه؛ آدی و بودی؛ و....Sports News | Archives des Sneakers