ماجراجوی جوان

عنوانماجراجوی جوان
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٣٥٩ک
پدیدآورندگانسرون, ژاکلین
پدیدآورندگان همکارقاضی, محمد
عنوان دیگر

عنوان اصلی: Joao de Tintubal

ناشرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۳
تعداد صفحه٢١٨ص
اندازه٥/١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

نوشته ژاک سرون؛ ترجمه محمد قاضی

موضوعادبیات ترجمه, داستان فرانسوی, داستان مدرسه, ژاک سرون, ژاکلین سرون, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتاب, محمد قاضی
گروه سنی(د، ه)
بهاء

٥٠ ریال

عنوان کوتاهمجموعه ی داستان ها و سرزمین ها برای نوجوانان
متن کامل

ژوائو، پسر بچه‏اى اهل تنتوبال، روستایى در کشور پرتغال است. به مدرسه که مى رود آموزگار به او ژوائوى تنتوبالى نام مى‏دهد که طنینى چون نام یک ماجراجوى دلیر دارد. اما قهرمان و سرمشق او "واسکو دوگاما"، قهرمان دریاهاست. ژوائوى جوان مى‏خواهد دل از مدرسه برکند و راه دریاها را در پیش بگیرد. اما دوستش "میگل" به یارى او مى‏آید و سرانجام درمى‏یابد که خواندن و یادگرفتن خود یک پیروزى بزرگ است.