وی تیامالیف در خانه و مدرسه

عنوانوی تیامالیف در خانه و مدرسه
گونهکتاب
شماره دسترسی٦٦٣ک
پدیدآورندگاننوسوف, نیکالای نیکالایویچ
تاریخ تولد - وفات

١٩٠٨-

پدیدآورندگان همکارلیینار, مارگریت, کاتالا, ژان, خرم,
عنوان دیگر

عنوان ديگر: کودک در خانه و مدرسه

ناشرجمعیت ایرانی حمایت کودکان
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٥٥ص
اندازه٢١*١٤ س.م
پدیدآورندگان

اثر نیکالای نوسف؛ ترجمه از روسی بفرانسه مارگریت لیینار و ژان کاتالا؛ ترجمه از فرانسه بفارسی خرم

موضوعادبیات ترجمه, جمعیت ایرانی حمایت کودکان, خرم, داستان اجتماعی, داستان روسی, داستان مدرسه, ژان کاتالا, کتاب, مارگریت لیینار, نیکالای نوسف, نیکالای نیکالایویچ نوسوف
گروه سنی(ج، د)
بهاء

١٥ريال

متن کامل

ویتیا و کستیا دانش آموزان بازیگوشی هستند و درس نمی‏خوانند. رفتار درست در مدرسه و خانواده با آنها، سبب می شود ویتیا خود را اصلاح کند و موفق شود. رفتار کستیا نیز با روش های ‏گروهی مانند تلاش همه برای یک نفر؛ و ... بهتر می شود.