آواز کوه

عنوانآواز کوه
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٦٦٦ک
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٧-

پدیدآورندگان همکاریاقوتی, منصور
عنوان فرعیدفتری از طرح، یادداشت ...
ناشرآینده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه٤٣ص
اندازه١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

نوشته منصور یاقوتی

موضوعآینده, ادبیات تالیف, داستان روستا, داستان فارسی, داستان مدرسه, کتاب, منصور یاقوتی, منصور ياقوتى
گروه سنی(ج، د)
بهاء

٤٥ ریال

نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٦
تیراژ٥٠٠٠ن
متن کامل

مجموعه ی ۸ داستان، شامل: نیمسوز؛ انعکاس سرورت؛ بى ریشه‏ها؛ و .... به همراه متنی از نویسنده با عنوان "تب چاپ، نه وسوسه‌ی خوب نوشتن" در ابتدا کتاب.