تلخون

عنوانتلخون
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٤٤٥ک
پدیدآورندگانبهرنگی, صمد
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۸-۱۳۴۷

عنوان فرعیو چند قصه ى ديگر به همراه برگردان آذرى "تلخون"
ناشرامیركبیر
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه[١٤٢] ص
اندازه٥/۱۶*۵/١١س.م
پدیدآورندگان

صمد بهرنگی

موضوعادبیات تالیف, ادبيات تاليف, افسانه جادویی, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, امیر کبیر, بازنویسی, داستان اجتماعی, داستان مدرسه, صمد بهرنگی, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(د)
بهاء

٤٠ ریال

عنوان کوتاهمجموعه قصه؛ ٢
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٤٩، چاپ پنجمٍ: ١٣٥٧
متن کامل

مجموعه ی ۴ داستان و ۶ بازنویسی، شامل: تلخون؛ بی نام؛ عادت؛ و... همراه با ترجمه ى آذرى تلخون.Nike sneakers | Nike Off-White