روز اول مدرسه

عنوانروز اول مدرسه
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۳۷۲ک
پدیدآورندگانفیض, محمد
ناشرفارابی
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۹۶ص
اندازه۱۲*۵/ ۲۰س.م
پدیدآورندگان

نویسنده محمد فیض

موضوعادبیات تالیف, داستان اجتماعی, داستان فارسی, داستان مدرسه, فارابی, کتاب, محمد فیض
گروه سنی(د)
وضعیت رنگ

مصور، طراحی (سیاه و سفید)

بهاء

۴۵ریال

تیراژ۳۰۰۰ن
متن کامل

غلام و حسن پس از فوت مادرشان همراه پدر و مادربزرگ خود به شهر می‌روند. پدر آنها در خانه‌ی مرد ثروتمندی شروع به کار می‌کند. آن دو نیز کار می‌کنند تا خرج مدرسه خود را درآورند. هنگام ثبت نام، غلام را که دو سال مردود شده است نام نویسی نمی‌کنند و تنها حسن را راه می‌دهند. غلام پولی برای ثبت نام در کلاس‌های شبانه ندارد. او شب‌ها در خانه با کمک حسن درس می‌خواند.Adidas shoes | シューズ