م‍درس‍ه‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌

عنوانم‍درس‍ه‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۳۴۶۰ک
پدیدآورندگانهوا, کوان
پدیدآورندگان همکاريائي, شن يائو-, م‌. س‍ج‍ودی‌,
ناشركتيبه
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه۵۵ ص
اندازه۵/۱۴*۵/۲۱س.م
پدیدآورندگان

ن‍وش‍ت‍ه‌ی‌ ک‍وان‌ ه‍وا؛ عكسها از شن يائو- يائي؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‌. س‍ج‍ودی‌

موضوعادبیات ترجمه, داستان اجتماعی, داستان چینی, داستان مدرسه, شن یائو یائی, شن يائو- يائي, کتاب, ک‍وان‌ ه‍وا, م‌. س‍ج‍ودی‌
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د)

بهاء

۳۵ريال

متن کامل

آیرون بوی پس بچه ی چینی است که با والدین خود در روستای لونگهو زندگی می‌کند. آیرون بوی خیلی دلش می‌خواهد به مدرسه برود اما به دلیل فقر مالی، پدرش نمی تواند او را به مدرسه بفرستد. مادر آیرون به او پیشنهاد می‌کند با جمع آوری تخم مرغ ها و فروش آنها می‌تواند به مدرسه برود. آیرون بوی با تلاش و مراقبت از مرغ ها و تخم مرغ ها ۱۰۰ تخم مرغ جمع می‌کند. اما زمانیکه می‌خواهد به همراه مادرش آنها را برای فروش به بازار ببرد. ماموران شورای بقای صلح از طرف ارتش امپراتوری ژاپن برای جمع آوری غلات می‌آیند و چون آنها غله ندارند تخم مرغ های آنها را با خود می‌برند. پدر بزرگ آیرون پوست حیواناتی که شکار کرده است می‌فروشد تا نوه اش به مدرسه برود. اما آیرون زیاد در مدرسه دوام نمی‌آورد، چون از همان ابتدا با پسر ارباب در می‌افتد. این درگیری منجر به اخراج معلم مدرسه و آیرون بوی از مدرسه می‌شود. با پیروزی لشگر هشتم آزادی و تشکیل شورای بقای صلح جدید مراکز آموزشی و سوادآموزی در روستاها احیا می‌شود و نه تنها آیرون بوی و دیگر کودکان فقیر بلکه والدین آنها هم به کلاس های درس می‌روند.Running Sneakers Store | New Releases Nike