امید علی

عنوانامید علی
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٨٩٠ک
پدیدآورندگانصفره, نادر
عنوان فرعیمجموعه چهار قصه
ناشرتوس
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٠ص
اندازه١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

نادر صفره

موضوعآثار کودکان, ادبیات تالیف, توس, داستان اجتماعی, داستان روستا, داستان فارسی, داستان مدرسه, کتاب, مجموعه ها, نادر صفره
گروه سنی(د، ه)
عنوان کوتاهکتابهای نوشین؛ ٩
متن کامل

مجموعه ی ۳ داستان، شامل: استقبال از تعطیلی؛ خرگوشان فداکار؛ و امیدعلی. به همراه سرگذشتنامه مختصری از نویسنده.Sports Shoes | Women's Nike Air Force 1 Shadow trainers - Latest Releases , Ietp