الجزایری

عنوانالجزایری
گونهکتاب
شماره دسترسی٣١٧١ک
پدیدآورندگانتنکابنی, فریدون
تاریخ تولد - وفات

١٣١٦-

ناشرحجت
مکان انتشار[مشهد]
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٩ص
اندازه٥/٢٢*٩/١٦س.م.
پدیدآورندگان

نوشته فریدون تنکابنی

موضوعادبیات تالیف, حجت, داستان فارسی, داستان مدرسه, فریدون تنکابنی, کتاب
گروه سنی(د)
بهاء

٣٠ریال

تیراژ٥٠٠٠ن
متن کامل

مجموعه‏ی ۲ داستان، شامل: "الجزایری"، جوانی که دل او سرشار از کینه دشمن است. تصمیم به انتقام از دشمن می‏گیرد. "در به در، در جستجوی: "، معلم موضوعات مختلفی که به شاگردانش می دهد از آن‌ها برای نوشتن داستانش استفاده می‏کند.Nike footwear | Footwear