ای‍ن‍ج‍ا ق‍ل‍ع‍ه‌ م‍رغ‍ی‌ اس‍ت‌

عنوانای‍ن‍ج‍ا ق‍ل‍ع‍ه‌ م‍رغ‍ی‌ اس‍ت‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۲۹۱ک
پدیدآورندگانافراسیابی, عبدالله
تاریخ تولد - وفات

۱۳۴۰-

پدیدآورندگان همکارشریفی نیا, محمد رضا
ناشرالهام
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۶۰ص‌
اندازه۵/۲۱*۱۴
پدیدآورندگان

ن‍وش‍ت‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ اف‍راس‍ی‍اب‍ی‌ "ن‍س‍ی‍م‌ ج‍ن‍وب‌"؛ طراح‍ی‌ ص‍ف‍ح‍ات‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ش‍ری‍ف‍ی ‌ن‍ی‍ا

موضوعادبیات تالیف, الهام, داستان اجتماعی, داستان فارسی, داستان مدرسه, س‍ی‍م‌ ج‍ن‍وب‌, ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ اف‍راس‍ی‍اب‍ی‌, کتاب, مجموعه ها, م‍ح‍م‍درض‍ا ش‍ری‍ف‍ی ‌ن‍ی‍ا
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، طراحي(س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د)

بهاء

۳۵ريال

نوبت چاپچاپ اول
تیراژ۵۰۰۰
متن کامل

مجموعه ۶ داستان، شامل: اینجا قلعه مرغى است؛ باباعلى؛ سلیم؛ و...buy footwear | THE SNEAKER BULLETIN