انسان تا انسان

عنوانانسان تا انسان
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٧٧ک
پدیدآورندگانسعیدی (خوزی), احمد
پدیدآورندگان همکارنژند,
ناشرشرق
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۵
تعداد صفحه١٤٣ص
اندازه١٥*٢٢ س.م
پدیدآورندگان

هشت داستان از احمد سعیدی (خوزی)؛ طرح روی جلد نژند

موضوعاحمد سعیدی (خوزی), احمد سعیدی خوزی, ادبیات تالیف, داستان اجتماعی, داستان فارسی, داستان مدرسه, شرق, کتاب, مجموعه ها, نژند
گروه سنی(ج، د)
بهاء

١٤٠ ریال

تیراژ٢٢٠٠ ن
متن کامل

مجموعه ی ۸ داستان، شامل: انسان تا انسان؛ انتها؛ اسیر؛ و...affiliate tracking url | Releases Nike Shoes