من تفنگ می خوام

عنوانمن تفنگ می خوام
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٤٨٢ک
پدیدآورندگانراستی, مجید
عنوان فرعی(چند طرح ساده از زندگی کودکان) برای نوجوانان
ناشرالهام
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه٣٨ ص
اندازه١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

نوشته مجید راستی

موضوعادبیات تالیف, الهام, داستان اجتماعی, داستان فارسی, داستان مدرسه, کتاب, مجموعه ها, مجید راستی
گروه سنی(ج)
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٧
متن کامل

مجموعه ی ۶ داستان، شامل: من تفنگ می‌خوام؛ آخرین نامه؛ ماجرای آمپول زدن غلام؛ و....Sports Shoes | Nike Shoes, Sneakers & Accessories