خون ریزان

عنوانخون ریزان
گونهکتاب
شماره دسترسی١٣٥٤ک
پدیدآورندگانکیخسرو پور, منوچهر
ناشربهمن
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٥٤ص
اندازه١٤*٢٠ س.م
پدیدآورندگان

منوچهر کیخسروپور

موضوعادبیات تالیف, بهمن, داستان اجتماعی, داستان روستا, داستان فارسی, داستان مدرسه, کتاب, مجموعه ها, منوچهر کیخسروپور
گروه سنی(د، ه)
بهاء

٣٠ ریال

متن کامل

مجموعه ی ۹ داستان، شامل: البته؛ بهداری شهرستان؛ قاف؛ و....Running sports | Nike Air Max