من آرزو می کنم که...

عنوانمن آرزو می کنم که...
گونهکتاب
شماره دسترسی١٣٩٦ک
پدیدآورندگانمشیری, فرانک
تاریخ تولد - وفات

۱۳۴۰-

ناشرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه٢٤ص
اندازه٢٢*٢٢ س.م
پدیدآورندگان

قصه های فرانک مشیری

موضوعادبیات تالیف, داستان اجتماعی, داستان فارسی, داستان مدرسه, فرانک مشیری, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(ب، ج)
بهاء

٤٠ ریال

متن کامل

مجموعه ی ۵ داستان، شامل: مکعب سرخ کوچک؛ من آرزو مى کنم که...؛ خوشبختى؛ و ...Best jordan Sneakers | Nike Dunk Low Disrupt Pale Ivory - Grailify