کاربرگه

Found 32 results
فیلترها: کلیدواژه is متل ها  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
محسن فارسی, ب‍ز زن‍گ‍ول‍ه‌ پ‍‍ا, و چند داستان دیگر. س‍ی‍روس, بی جا, ص ۴۸ص‌, نوشته شده.
قصه اتل، متل، توتوله. نیل, تهران, ص [١٨] ص, نوشته شده.
قصه دویدم و دویدم. پدیده, تهران, ص [٢٢]ص, نوشته شده.
محسن رمضانی, گفتنى‏ها. پدیده, تهران, ص ١٥٨ص, نوشته شده.
۱۳۵۳
رعنا امیری, قصه ننه ننه همین بسی. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۲۱, ۱۳۵۳.
امیر قلی عرب فیروزی, متل. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۱۰, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
حسن مرادی, صفحه ی بچه ها: طرح ها، نقاشی، .. بچه های روستا : متل گنجشکک اشی مشی. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۳۵, ۱۳۵۲.
۱۳۵۰
ابوالفضل رازانی, متل های بروجردی. پدیده, تهران, ص [١٠٠] ص, ۱۳۵۰.
۱۳۴۷
محسن رمضانی, قصه‏هاى عامیانه. پدیده, تهران, ص ١٥٨ص, ۱۳۴۷.
۱۳۴۰
کتاب کوچه: بز زنگوله پا. کتاب هفته, ص [١٧٨]-١٧٩, ۱۳۴۰.
کتاب کوچه: چند روایت از یک ترانه: دویدم و دویدم ... کتاب هفته, ص [١٨٠]-١٨٣, ۱۳۴۰.
حسن حاتمی, کتاب کوچه: چند روایت کازرونی از ترانه دویدم و دویدم ... کتاب هفته, ص [١٨٤-١٨٥], ۱۳۴۰.
احسان اله هاشمی, تورانی, منصور, طوسی, بهرام, و بلوکباشی, علی, کتاب کوچه: سه روایت از متل خره خراطی میکرد. کتاب هفته, ص [١٧٩], ۱۳۴۰.
س. ط., کتاب کوچه: قصه گرگ گشنه. کتاب هفته, ص [١٨٧-١٨٨], ۱۳۴۰.
علیرضا نابدل, کتاب کوچه: متل آذربایجانی: قصه ی آقا کوزه. کتاب هفته, ص ١٢٧-١٢٨, ۱۳۴۰.
هدایت و بلوکباشی, علی, کتاب کوچه: متل آقا موشه. کتاب هفته, ص [١٦٥]-١٦٦, ۱۳۴۰.
کتاب کوچه: متل خراسانی. کتاب هفته, ص [١٦٦]-١٦٧, ۱۳۴۰.
هدایت و بلوکباشی, علی, کتاب کوچه: متل شنگول و منگول. کتاب هفته, ص [١٦٧]-١٦٨, ۱۳۴۰.
حسن حاتمی, کتاب کوچه: متل کازرونی: گنجشگک آشی ماشی. کتاب هفته, ص [١٢٠-١٢١], ۱۳۴۰.
ولی رضائی, کتاب کوچه: متل گنجیشکه: روایت کردی کرمنشاهی بلبل سرگشته. کتاب هفته, ص [١٦٥]-١٦٦, ۱۳۴۰.
نجات اله سبطی و بلوکباشی, علی, کتاب کوچه: متل همدانی. کتاب هفته, ص [١٧٣]-١٧٤, ۱۳۴۰.
۱۳۳۶
فضل الله مهتدی (صبحی), بلبل سرگشته. سپیده فردا (شماره مخصوص ادبیات کودکان و نوجوانان), ص [۵۸]-۶۴, ۱۳۳۶.
متلهای فارسی. سپیده فردا, ص [۱۳]-۱۹, ۱۳۳۶.