کتاب کوچه: چند روایت کازرونی از ترانه دویدم و دویدم ...

عنوانکتاب کوچه: چند روایت کازرونی از ترانه دویدم و دویدم ...
گونهمقاله
نویسندگانحاتمی, حسن
ناشرکتاب هفته
سال تولد۱۳۴۰
تاریخ نشر

یکشنبه ٥ آذر ١٣٤٠

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[١٨٤-١٨٥]
پدیدآورندگان

ضبط کننده حسن حاتمی

موضوعحسن حاتمی, دویدم و دویدم، متل, کتاب هفته, متل ها, مقاله
متن کامل

سه روایت کازرونی از ترانه ی دویدم و دویدم.Sports brands | Nike Air Max 270