کتاب کوچه: سه روایت از متل خره خراطی میکرد

عنوانکتاب کوچه: سه روایت از متل خره خراطی میکرد
گونهمقاله
نویسندگانهاشمی, احسان اله, تورانی, منصور, طوسی, بهرام, بلوکباشی, علی
ناشرکتاب هفته
سال تولد۱۳۴۰
تاریخ نشر

یکشنبه ١ بهمن ١٣٤٠

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[١٧٩]
پدیدآورندگان

احسان اله هاشمی، منصور تورانی، بهرام طوسی؛ با همکاری علی بلوکباشی

موضوعاحسان اله هاشمی, اردستان, اصفهان, بهرام طوسی, خره خراطی می کرد، متل, علی بلوکباشی, کتاب هفته, متل ها, مشهد, مقاله, منصور تورانی
متن کامل

سه روایت از متل خره خراطی می کرد، از اردستان، اصفهان و مشهد.Nike shoes | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Fitforhealth News