کتاب کوچه: متل خراسانی

عنوانکتاب کوچه: متل خراسانی
گونهمقاله
ناشرکتاب هفته
سال تولد۱۳۴۰
تاریخ نشر

یکشنبه ٢٦ آذر ١٣٤٠

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[١٦٦]-١٦٧
موضوعخراسان, کتاب هفته, کک به تنور، متل, متل ها, مقاله
متن کامل

کک داشت نان می پخت که افتاد توی تنور و سوخت. مورچه از ناراحتی روی سرش خاکستر ریخت. بعد از او وقتی که گنجشک، درخت، کلاغ، دیوار، طوطی، پیرزن و آخوند ماجرا را شنیدند، از ناراحتی بلایی به سر خود آوردند. اما وقتی یکی از روستاییان این ماجرا را شنید، خم به ابرو نیاورد و به کارش ادامه داد. روایت خراسانی متل کک به تنور.Nike air jordan Sneakers | Official Images Of The Air Jordan 4 University Blue WMNS Shimmer Bronze Eclipse DJ0675-200 , Fitforhealth