کتاب کوچه: متل همدانی

عنوانکتاب کوچه: متل همدانی
گونهمقاله
نویسندگانسبطی, نجات اله, بلوکباشی, علی
ناشرکتاب هفته
سال تولد۱۳۴۰
تاریخ نشر

یکشنبه ١٣ اسفند ١٣٤٠

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[١٧٣]-١٧٤
پدیدآورندگان

فرستنده: نجات اله سبطی؛ با همکاری علی بلوکباشی

موضوعافسانه جانوری, شنگول و منگول، افسانه, علی بلوکباشی, کتاب هفته, متل ها, مقاله, نجات اله سبطی, همدان
متن کامل

بزی بود که سه بچه داشت: شنگول و منگول و کلاپر. وقتی خواست از خانه بیرون برود تا برای بچه هایش شیر بیاورد، به آن ها گفت که در را به روی کسی باز نکنند. بعد از رفتن او در خانه را زدند. کلاپر گفت که این صدای در زدن مادرمان نیست ولی شنگول و منگول دویدند و در را باز کردند. گرگ هم آن ها را گرفت و خورد ولی کلاپر فرار کرد و رفت توی زیرزمین و وقتی مادرش برگشت ماجرا را برای او تعریف کرد. بزی هم رفت سراغ گرگ و شکم او را پاره کرد و شنگول و منگول را بیرون آورد. روایت همدانی "بز زنگوله پا" که با لهجه ی همدانی نوشته شده است.Nike sneakers | Nike Off-White