کتاب کوچه: متل گنجیشکه: روایت کردی کرمنشاهی بلبل سرگشته

عنوانکتاب کوچه: متل گنجیشکه: روایت کردی کرمنشاهی بلبل سرگشته
گونهمقاله
نویسندگانرضائی, ولی
ناشرکتاب هفته
سال تولد۱۳۴۰
تاریخ نشر

یکشنبه ١٧ دی ١٣٤٠

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[١٦٥]-١٦٦
پدیدآورندگان

ضبط کننده: ولی رضائی

موضوعادبیات عامیانه, بلبل سرگشته، افسانه, کتاب هفته, کرمانشاه, متل ها, مقاله, ولی رضائی
متن کامل

مردی که زنش از او گوشت آدمیزاد خواسته بود، پسرش را کشت و گوشتش را برای زنش آورد. زن هم با آن گوشت، کوفته درست کرد و به دخترش هم داد. دختر سهم برادرش را برداشت و رفت دنبال او تا سهمش را بدهد. توی راه کوفته تبدیل به گنجشکی شد و رفت پیش پدر و توی دهان او جوالدوز ریخت، بعد هم رفت پیش مادر و در گلوی او خنجر انداخت. بعد دوباره برگشت پیش خواهر و به شکل یک دسته گل، خودش را در دامن او انداخت.Sport media | Air Jordan Release Dates 2020