کتاب کوچه: متل آقا موشه

عنوانکتاب کوچه: متل آقا موشه
گونهمقاله
نویسندگانهدایت,, بلوکباشی, علی
ناشرکتاب هفته
سال تولد۱۳۴۰
تاریخ نشر

یکشنبه ٢٢ بهمن ١٣٤٠

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[١٦٥]-١٦٦
پدیدآورندگان

از نوشته های پراکنده هدایت، با همکاری علی بلوکباشی

موضوعافسانه جانوری, قصه آقا موشه، افسانه, کتاب هفته, متل ها, مقاله, هدایت، علی بلوکباشی
متن کامل

موش نمی توانست توی سوراخش برود، یک جارو به دمش بست و رفت ولی دمش کنده شد. رفت پیش دولدوز ولی او از موش خواست برود پیش جولا و نخ بیاورد. جولا و پس از او مرغ، علاف، کولی، بزی و زمین نیز هر کدام از موش چیزی خواستند تا در مقابل برای او کاری انجام دهند. آخرین کسی که موش پیش او رفت، قورباغه بود که توی آب بالا و پایین می پرید. چون به حرف های موش توجه نمی کرد، موش از دست او عصبانی شد و پرید روی قورباغه اما آب موش را برد.Mysneakers | Nike React Element 87