کتاب کوچه: قصه گرگ گشنه

عنوانکتاب کوچه: قصه گرگ گشنه
گونهمقاله
نویسندگانط., س.
ناشرکتاب هفته
سال تولد۱۳۴۰
تاریخ نشر

یکشنبه ٥ آذر ١٣٤٠

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[١٨٧-١٨٨]
پدیدآورندگان

ضبط و ترجمه از: س. ط.

موضوعس. ط., کتاب هفته, متل ها, مقاله
متن کامل

گوسفند، بز و اسب هر یک با حیله ای از دست گرگ گرسنه فرار کردند. گرگ که این وضعیت را دید زیر لب با خودش ترانه ای می خواند و می رفت. مفهوم ترانه این بود که از این پس اگر طعمه ای را دیدی، بدون معطلی آن را بخور.Mysneakers | M2k Tekno