متلهای فارسی

عنوانمتلهای فارسی
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۲۹ن ا
ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

[ ۱۳۳۶ ]

شماره

س ۵ ش ۱۱-۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۱۳]-۱۹
موضوعآقا موشه، متل, ادبیات عامیانه, سپیده فردا, شنگول و منگول، افسانه, ضرب المثل, متل ها, مقاله, هدايت، صادق
متن کامل

معرفی متل های ایرانی به عنوان یکی از ارزشمندترین نمونه های نثر فارسی و اشاره به توجه جهانی به متل ها و قصه های عامیانه ی تمام فرهنگ ها. سپس اطلاعاتی درباره ی موضوع و سبک متل ها ارائه شده و شیوه ی گردآوری آن ها را توضیح داده است. در پایان دو قصه ی فارسی به نام های "آقا موشه" (داستان موشی که تو سوراخ نمی رفت، جارو به دمبش بست) و "شنگول و منگول" (بزی که سه بچه داشت و گرگ دوتای آن ها را خورد ...) که گردآوردنده ی آن ها صادق هدایت است آمده است.Sportswear Design | Air Jordan