ب‍ز زن‍گ‍ول‍ه‌ پ‍‍ا

عنوانب‍ز زن‍گ‍ول‍ه‌ پ‍‍ا
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٧٥٥ک
پدیدآورندگانفارسی, محسن
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٩-١٣٦٦

پدیدآورندگان همکارفولادی, فرهنگ
عنوان فرعیو چند داستان دیگر
ناشرس‍ی‍روس
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۴۸ص‌
اندازه٢١*١٧س.م
پدیدآورندگان

محسن فارسی؛ ن‍ق‍‍اش‍‍ی‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ ‌ف‍ولاد‌ی‌

موضوعادبیات تالیف, ادبیات شفاهی, افسانه جانوری, افسانه زنجیره ای, افسانه ها و قصه های ایرانی, ترانه - بازی, سیروس, ف‍ر‌ه‍ن‍گ ‌ف‍ولاد‌ی‌, فر‌هنگ ‌فولاد‌ی‌, کتاب, متل ها, محسن فارسی
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگى)

بهاء

٣٠ ریال

عنوان کوتاهک‍ت‍‍اب‌ ک‍ودک‌؛ ۲
تیراژ٢٠٠٠ن
متن کامل

مجموعه ی۱۷ شعر و داستان، شامل: بز زنگوله پا؛ یکى بود، یکى نبود؛ سوار یل؛ و...latest Nike Sneakers | Air Jordan Release Dates 2020