کتاب کوچه: متل کازرونی: گنجشگک آشی ماشی

عنوانکتاب کوچه: متل کازرونی: گنجشگک آشی ماشی
گونهمقاله
نویسندگانحاتمی, حسن
ناشرکتاب هفته
سال تولد۱۳۴۰
تاریخ نشر

٢٣ مهر ١٣٤٠

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[١٢٠-١٢١]
پدیدآورندگان

به روایت حسن حاتمی

موضوعحسن حاتمی, کتاب هفته, گنجشک آشی ماشی، متل, متل کازرونی, متل ها, مقاله
متن کامل

گنجشک، خاری را که در پایش رفته بود، به امانت نزد نانوا گذاشت ولی وقتی بازگشت و خارش را خواست، نانوا گفت خار او در تنور افتاده و سوخته است. گنجشک هم تنور نانوا را برداشت و برد. بعد پیش پیرزن، خانه ای که در آن عروسی بود و حاکم هم رفت ولی همه ی آن ها در امانت خیانت کردند.affiliate tracking url | Women's Nike Air Force 1 Shadow trainers - Latest Releases , Ietp