متل های بروجردی

عنوانمتل های بروجردی
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٦٥٤ک
پدیدآورندگانرازانی, ابوالفضل
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٦-

پدیدآورندگان همکارشیدرخ,, مشرف آزاد تهرانی, محمود
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۰
تعداد صفحه[١٠٠] ص
اندازه٧/٢٣*٢/١٧س.م
پدیدآورندگان

گردآورنده و نوشته شیدرخ و ابوالفضل رازانی؛ زیر نظر م. آزاد

موضوعابوالفضل رازانی, ادبیات تالیف, افسانه جادویی, افسانه جانوری, افسانه شاهی, افسانه ها و قصه های ایرانی, پدیده, شیدرخ, شیدرخ و ابوالفضل رازانی, کتاب, م. آزاد, متل بروجردی, متل ها, مجموعه ها
گروه سنی(ه)
بهاء

٦٠ریال

عنوان کوتاهقصه های ایرانی؛ ٢٥
متن کامل

مجموعه ى ۱۱ داستان، شامل: کره عربى؛ دختر پادشاه و پسر لر؛ مشتی رحیم و نان جو؛ و....Sports brands | Nike - Shoes & Sportswear Clothing