کتاب کوچه: چند روایت از یک ترانه: دویدم و دویدم ...

عنوانکتاب کوچه: چند روایت از یک ترانه: دویدم و دویدم ...
گونهمقاله
ناشرکتاب هفته
سال تولد۱۳۴۰
تاریخ نشر

٢٩ مهر ١٣٤٠

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[١٨٠]-١٨٣
پدیدآورندگان

صادق هدایت ... [و دیگران]

موضوعدویدم و دویدم، متل, صادق هدایت... و دیگران, کتاب هفته, متل ها, مقاله
متن کامل

روایت های گوناگون ترانه ی "دویدم و دویدم" از شهرهای تهران، کاشان، کرمان و مشهد.Asics footwear | Shop: Nike