کاربرگه

Found 62 results
فیلترها: کلیدواژه is پروگرس  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
آقاموشه را فرستادن آب بیاره, ترانه ملی لیتوانی. پروگرس, (مسكو), ص (٨) ص, نوشته شده.
م بولاتف, اسب نقره طلائی. پروگرس, مسکو, ص [٢٠]ص, نوشته شده.
چنگیز آیتماتوف, الوداع، گل ساری!, دو داستان. پروگرس, مسکو, ص ٣٩٨ص, نوشته شده.
والنتین کاتایف, بابونه هفتگونه. پروگرس, [مسكو], ص ٢٢ ص, نوشته شده.
آگنیا بارتو, بازیچه‏ها, شعری چند برای کودکان. پروگرس, مسكو, ص [٢٤] ص, نوشته شده.
شکور بک بیشن علی یف, بره شاخدار. پروگرس, بی ج, ص [٢٢] ص, نوشته شده.
بارانووا, بورکا و سگش تیاپا, حکایت درباره سگهائی ولگرد که بعدا شهرت یافته اند. پروگرس, مسکو, ص ١٦٧ص, نوشته شده.
م بولاتف, به فرمان ماهی. پروگرس, مسکو, ص ٢٣ص, نوشته شده.
پرده از رازها برکنار میشود. پروگرس, مسکو, ص ج, نوشته شده.
ساموئل یاکوولیویچ مارشاک, تازی- تاکسا. پروگرس, مسکو, ص ٢٠ص, نوشته شده.
آرکادی پتروویچ گایدار, تیمور و گروه او. پروگرس, بی ج, ص ٩٢ص, نوشته شده.
چند نوول از آثار نویسندگان شوروی. پروگرس, بی ج, ص ٣١٢ص, نوشته شده.
آگنیا بارتو, چنین بچه ای هم هست. پروگرس, بی ج, ص [١٤] ص, نوشته شده.
زینائیدا الکساندروا, خرسک من. پروگرس, مسکو, ص [١٦]ص, نوشته شده.
آناتولی گئورگی یویچ آلکسین, داستانی بسیار هولناک, رمان جنایی و پلیسی که دانش آموزی بنام آلیک دتکین نوشته است. پروگرس, بی ج, ص ١٣٣ص, نوشته شده.
فاضل اسکندر, داستانی چند, وقتی که من یابنده ای خوش شانس بودم. پروگرس, مسکو, ص ٢٢٧ص, نوشته شده.
تیمور ایلچین, دختر برفی. پروگرس, مسکو, ص [١٢]ص, نوشته شده.
کورونی چوکوفسکی, دکتر آی درد میکند. پروگرس, مسکو, ص [٢٨] ص, نوشته شده.
روویم ایسایویچ فرایرمان, دینگو سگ وحشی, یا داستان نخستین عشق. پروگرس, بی ج, ص ٢١٨ص, نوشته شده.
ويتالی وال بيانكی, روب‍اه‌ و آق‍ا م‍وش‍ه‌. پروگرس, مسكو, ص (۱۲) ص, نوشته شده.
روب‍اه‌ و خ‍رگ‍وش‌, ق‍ص‍ه‌ی‌ روس‍ی‌. پروگرس, مسكو, ص (۱۶)ص, نوشته شده.
علی اکبر صابر, روزهاى بهار. پروگرس, مسکو, ص [٦]ص, نوشته شده.
نیکالای نیکالایویچ نوسوف, ستارگان در زیر باران, حکایات و داستانها برای کودکان. پروگرس, مسکو, ص ١٢٧ص, نوشته شده.
سنبلک, قصه ملی اوکرائینی. پروگرس, بی ج, ص [١٢]ص, نوشته شده.
ساموئل یاکوولیویچ مارشاک, سیرک. پروگرس, مسکو, ص [١٢] ص, نوشته شده.
مختار عوض اف, صدای تیر در گردنه. پروگرس, بی ج, ص ١٧٣ص, نوشته شده.
ولاديمير گ يف, ق‍ص‍ه‌ه‍ا و ت‍ص‍وی‍ره‍ا. پروگرس, مسكو, ص ۱۵۹ ص, نوشته شده.
ن. دادلوف, قصه های مصور. پروگرس, بی ج, ص ٤٨ص, نوشته شده.
م بولاتوف, ماشا و خرس. پروگرس, بی ج, ص [١٢]ص, نوشته شده.
آناتولی نا ریباکوف, مرغ روئین. پروگرس, بی ج, ص ٢١٢ص, نوشته شده.
نیکالای نیکالایویچ نوسوف, ویتیا ماله یف در دبستان و در خانه. پروگرس, مسکو, ص ١٩٤ص, نوشته شده.
۱۳۵۹
آلکسی لاپتف, کوچولو. پروگرس, مسکو, ص [١٨] ص, ۱۳۵۹.
۱۳۵۸
آنتون پاول چخوف, پسر بچه ها. پروگرس, مسکو, ص ١٩ص, ۱۳۵۸.
لی یف نیکالایویچ تولستوی, س‍ه‌ خ‍رس. پروگرس, مسكو, ص ۱۷ ص, ۱۳۵۸.
تیما فییویچ سیرگئی آکساکوف, گل سرخ. پروگرس, مسکو, ص ٣٠ص, ۱۳۵۸.
آگنیا بارتو, ماشنکا. پروگرس, مسکو, ص ١٤ص, ۱۳۵۸.
۱۳۵۷
آلکساندر گرین, بادبانهای سرخ, یک داستان چند حکایت. پروگرس, مسکو, ص ١١١ص, ۱۳۵۷.
گیورکی یورمین, پسر بچه و فرودگاه. پروگرس, مسکو, ص [٢٨] ص, ۱۳۵۷.
آلکساندر ایوانوویچ کوپرین, یو - یو. پروگرس, مسکو, ص ٢٥ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
یوگنی پرمیاک, اولین ماهی کوچولو. پروگرس, مسکو, ص ١٤ص, ۱۳۵۶.