چند نوول از آثار نویسندگان شوروی

عنوانچند نوول از آثار نویسندگان شوروی
گونهکتاب
شماره دسترسی٢١٠٨ک
پدیدآورندگان همکارهمایون فرخ, سیف الدین, ماکیویچ, آراء
ناشرپروگرس
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٣١٢ص
اندازه١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه از گامایون؛ کتاب آراء ماکیویچ

موضوعآراء ماکیویچ, ادبیات ترجمه, پروگرس, داستان روسی, کتاب, گامایون, مجموعه ها
گروه سنی(د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

متن کامل

مجموعه ی ۱۲ داستان، شامل: حماسه مادر؛ زایمان در ارض آگور چنایا؛ خصلت روسی؛ و....affiliate tracking url | Nike