بره شاخدار

عنوانبره شاخدار
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٣٥٣ک
پدیدآورندگانعلی یف, شکور بک بیشن
پدیدآورندگان همکارایلتینا, ل.
ناشرپروگرس
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[٢٢] ص
اندازه٥/٢١*٢٨ س.م
پدیدآورندگان

شکور بک بیشن علی اف؛ آرایش کتاب از ل. ایلتینا

موضوعادبیات ترجمه, پروگرس, داستان جانوری, داستان روسی, شکور بک بیشن علی اف, شکور بک بیشن علی یف, کتاب, ل. ایلتینا
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

١٠ ريال

متن کامل

عزیز پسر چوپانی است که همراه پدرش گوسفندان را به چرا می‏برد. او در میان بره ها بره ای شاخدار را بیشتر دوست دارد و تربیت و مراقبت از بره را به عهده می گیرد. بره روز به روز لوس تر و جسوتر می شود. یک روز عزیز همراه با بره ی شاخدار خود برای دیدن دوستش کنار گله ی همسایه می رود. در آنجا بره ی شاخدار به قوشی حمله می کند، ولی چون قوش بزرگ تر و قوی تر است، شاخ بره را می شکند. عزیز پس از آن تصمیم می گیرد که از همه ی بره ها مواظبت کند.url clone | Klær Nike