بازیچه‏ها

عنوانبازیچه‏ها
گونهکتاب
شماره دسترسی١٦٦٩ک
پدیدآورندگانبارتو, آگنیا
پدیدآورندگان همکارگاریایف, ویتالی, همایون فرخ, سیف الدین
عنوان فرعیشعری چند برای کودکان
ناشرپروگرس
مکان انتشارمسكو
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[٢٤] ص
اندازه٢٨*٢٢س.م
پدیدآورندگان

آ. بارتو؛ ترجمه از گامایون؛ تصاویر از ویتالی گاریایف

موضوعآ. بارتو, آگنیا بارتو, پروگرس, شعر روسى, غیرداستان, کتاب, گامایون, مجموعه ها, ویتالی گاریایف
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگى)

متن کامل

مجموعه ی ۱۷ شعر کوتاه، شامل: خرسک؛ گوساله؛ فیل؛ و....Nike sneakers | Jordan