تازی- تاکسا

عنوانتازی- تاکسا
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٩٧٥ک
پدیدآورندگانمارشاک, ساموئل یاکوولیویچ
تاریخ تولد - وفات

١٨٨٧-١٩٦٤

پدیدآورندگان همکارکانیوسکی, ا., فرزان,
ناشرپروگرس
مکان انتشارمسکو
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٠ص
اندازه٢٨*٢٢ س.م
پدیدآورندگان

س. مارشاک؛ رسام ا. کانیوسکی؛ ترجمه فرزان

موضوعادبیات ترجمه, پروگرس, رسام ا. کانیوسکی, س. مارشاک, ساموئل یاکوولیویچ مارشاک, شعر روسى, فرزان, کتاب, منظومه داستانی
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

متن کامل

"تازی" – تاکسا سگ دو برادر به نام علی و ولی است. آن‌ها برای گرفتن موش، گربه ای را به خانه می آورند. اما گربه ترسوست و با تاکسا هم نمی سازد. سرانجام تاکسا موش ها را می گیرد و گربه را هم بیرون می اندازد.latest Nike release | Air Jordan Sneakers