به فرمان ماهی

عنوانبه فرمان ماهی
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٣٣٧ک
پدیدآورندگانبولاتف, م
پدیدآورندگان همکارماورینا,, اخگر,
ناشرپروگرس
مکان انتشارمسکو
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٣ص
اندازه٢٢*٥/٢٨ س.م
پدیدآورندگان

قصه از م. بولاتف؛ تصاویر از بانو ماورینا؛ ترجمه از اخگر

موضوعاخگر, ادبیات ترجمه, افسانه ها و قصه های روسی, بانو ماورینا, پروگرس, کتاب, م. بولاتف
گروه سنی(الف، ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

١٠ ریال

متن کامل

سه برادر بودند که باهم زندگی می‏کردند، دو برادر بزرگتر عاقل بودند ولی برادر کوچک یملیا به حماقت معروف بود. او توانست با کمک یک ماهی که آزاد کرده بود به تمام خواسته هایش برسد و با دختر پادشاه نیز ازدواج کند. دیگر هرگز کسی به اورا احمق نامید.jordan release date | Nike Shoes, Sneakers & Accessories