ق‍ص‍ه‌ه‍ا و ت‍ص‍وی‍ره‍ا

عنوانق‍ص‍ه‌ه‍ا و ت‍ص‍وی‍ره‍ا
گونهکتاب
شماره دسترسی۳۱۸۵ک
پدیدآورندگانيف, ولاديمير گ
تاریخ تولد - وفات

۱۹۰۳-۱۹۹۳

پدیدآورندگان همکارهمایون فرخ, سیف الدین
ناشرپروگرس
مکان انتشارمسكو
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۱۵۹ ص
اندازه۵/۲۲*۵/۱۷س.م
پدیدآورندگان

ن‍وش‍ت‍ه‌ و ت‍ص‍اوی‍ر و. س‍وت‍ه‌ی‍ف‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ از گ‍ام‍ای‍ون

موضوعادبیات ترجمه, افسانه تکرار پذیر, افسانه جانوری, افسانه علمی, افسانه ها و قصه های روسی, افسانه های نو, پروگرس, کتاب, گ‍ام‍ای‍ون, مجموعه ها, و. س‍وت‍ه‌ی‍ف‌, ولاديمير گريگوريويچ سوته يف
گروه سنی(الف، ب)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور ، نقاشی(رن‍گ‍ی‌)

متن کامل

مجموعه‌ی ۱۳ داستان، شامل : جوجه مرغ و جوجه اردک؛ سه بچه گربه؛ در زیر قارچ؛ و ....Running Sneakers | Nike Air Force 1 , Sneakers , Ietp STORE