دکتر آی درد میکند

عنواندکتر آی درد میکند
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٣٦١ک
پدیدآورندگانچوکوفسکی, کورونی
تاریخ تولد - وفات

١٨٨٢-١٩٦٩

پدیدآورندگان همکارسوته یف, ولادیمیر گریگوریویچ, همایون فرخ, سیف الدین
ناشرپروگرس
مکان انتشارمسکو
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[٢٨] ص
اندازه٢٨*٢٢ س.م
پدیدآورندگان

ک. چوکوفسکی؛ تصاویر از و. سوته یف؛ ترجمه از گامایون

موضوعادبیات ترجمه, پروگرس, ک. چوکوفسکی, کتاب, کورونی چوکوفسکی, گامایون, منظومه داستانی, و. سوته یف
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

متن کامل

دکتر درمانگاه "آی درد میکند" تلگرافی دریافت می کند، که در آفریقا تمام حیوانات مریض شده‏اند. دکتر خودش را سریع به حیوانات می رساند و آن‌ها را معالجه می کند.Nike air jordan Sneakers | Archives des Sneakers