داستانی چند

عنوانداستانی چند
گونهکتاب
شماره دسترسی١٣٤٩ک
پدیدآورندگاناسکندر, فاضل
تاریخ تولد - وفات

١٩٢٩-

پدیدآورندگان همکارهمایون فرخ, سیف الدین
عنوان فرعیوقتی که من یابنده ای خوش شانس بودم
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: وقتی كه من يابنده‏ای خوش شانس بودم

ناشرپروگرس
مکان انتشارمسکو
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٢٧ص
اندازه٥/١٠*٥/١٧ س.م
پدیدآورندگان

فاضل اسکندر؛ ترجمه گامایون

موضوعادبیات ترجمه, پروگرس, داستان روسی, داستان طنزآمیز, فاضل اسکندر, کتاب, گامایون, مجموعه ها
گروه سنی(د، ه)
متن کامل

مجموعه ی ۹ داستان طنز، شامل: وقتی که یابنده ای خوش شانس بودم؛ داستان دریا؛ میوه ممنوع؛ و....bridgemedia | Nike nike air max paris 1 patch 2017 , Sneakers , Ietp STORE