ستارگان در زیر باران

عنوانستارگان در زیر باران
گونهکتاب
شماره دسترسی١٨٩٢ک
پدیدآورندگاننوسوف, نیکالای نیکالایویچ
تاریخ تولد - وفات

١٩٠٨-١٩٧٦

پدیدآورندگان همکارپوشکاریوا, اولیا, حمید, علی
عنوان فرعیحکایات و داستانها برای کودکان
ناشرپروگرس
مکان انتشارمسکو
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٢٧ص
اندازه١٧*٢٢س.م
پدیدآورندگان

نیکالای نوسوف...[و دیگران]؛ آرایش کتاب از اولیا پوشکاریوا؛ ترجمه از علی حمید

موضوعادبیات ترجمه, پروگرس, داستان روسی, علی حمید اولیا پوشکاریوا, کتاب, مجموعه ها, نیکالای نوسوف و دیگران
گروه سنی(د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

متن کامل

مجموعه ی ۱۰ داستان، شامل: کته میشا؛ هرچیز بجای خویش نیکو است؛ کندوی عسل؛ و....bridgemedia | Nike