صدای تیر در گردنه

عنوانصدای تیر در گردنه
گونهکتاب
شماره دسترسی١٤٣٤ک
پدیدآورندگانعوض اف, مختار
پدیدآورندگان همکارایلیوشنکو, و., همایون فرخ, سیف الدین
ناشرپروگرس
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٧٣ص
اندازه٥/١١*٥/١٨ س.م
پدیدآورندگان

مختار عوض اوف؛ آرایش کتاب از و. ایلیوشنکو؛ ترجمه از گامایون

موضوعادبیات ترجمه, پروگرس, داستان روسی, کتاب, گامایون, مختار عوض اوف, و. ایلیوشنکو
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

متن کامل