یو - یو

عنوانیو - یو
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٥٢ک
پدیدآورندگانکوپرین, آلکساندر ایوانوویچ
تاریخ تولد - وفات

١٩٣٨-١٨٧٠

پدیدآورندگان همکارباروفسکی, د., قازاریان, آلک
ناشرپروگرس
مکان انتشارمسکو
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه٢٥ص
اندازه٧/٢٢*٢٩ س.م
پدیدآورندگان

آ. ای. کوپرین؛ تصویرها از د. باروفسکی؛ ترجمه از آلک قازاریان

موضوعآ. ای. کوپرین, آلک قازاریان, آلکساندر ایوانوویچ کوپرین, پروگرس, د. باروفسکی, کتاب
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

متن کامل

یو یو در خانه نیکا زندگى مى‏کند پدرش از خصوصیات جانوران و نظر آدم ها را براى هر جانوری براى او بازگو می کند مثلاً مى‏گوید آدم ها الاغ ها را حیواناتى نادان مى‏دانند و به هر که بخواهند بگویند نفهم مى‏گویند الاغ در صورتى که اینطور نیست الاغ حیوان با هوشى است، بالاخره از هوش غازها و سگ ها و اسب ها حرف هاى زیادى براى نیکا می زند و در آخر از هوش یویو گربه خودشان براى او می گوید که چگونه حرف هاى تلفن را نیز حتى مى‏فهمد آنها یویو را خیلى دوست دارند ولى حالا او به خاطر سن زیاد مرده است ولى بجاى یویو گربه نر دیگرى که او هم زیباست آورده‏اند.Adidas shoes | Women's Nike Superrep