کاربرگه

Found 228 results
فیلترها: کلیدواژه is ادبیات مکتبخانه ای  [برداشتن فیلترها]
۱۳۰۷
توبه نصوح. مطبعه اتحاد, بی جا, ص ٢٢ ص, ۱۳۰۷.
۱۳۰۶
جبرئیل جولا. مطبعه حاج عبدالرحیم, طهران, ص ٢٣ ص, ۱۳۰۶.
۱۳۰۵
خلعت بخشیدن بهلول علیه ‏الرحمة. [بازار حلبی سازها], طهران, ص ٨ص, ۱۳۰۵.
عروسى کردن پیره زن نود ساله. دارالخلافه, طهران, ص ٨ ص, ۱۳۰۵.
عبیدالله عبید زاكانی‌, کتاب موش و گربه و کتاب سنگتراش. مطبعه آفتاب, برلین, ص ٢٤ ص, ۱۳۰۵.
مناجات پیرمرد خارکش. مطبع محمدى, شیراز, ص ٨ ص, ۱۳۰۵.
۱۳۰۴
عاق والدین. مطبوعه نادرى, پریس بمبئ, ص ۱۲ص, ۱۳۰۴.
عروسى کردن بهلول, (بجهت سرگرمی اطفال). مطبعه علمى, تهران, ص ٧ ص, ۱۳۰۴.
۱۲۹۷
حکایت دختر مصرى که در خواب عاشق حضرت على اکبر شد. مطبعه آقا میرزا على‏اصغر, طهران, ص ۱٦ ص, ۱۲۹۷.
۱۲۹۰
رستم‏نامه از برای سرگرمی اطفال. حاجی عبدالرحیم علمی, طهران, ص ٢٦ ص, ۱۲۹۰.
معراج‏نامه و سایر مرثیه‏ها. مطبعه حاجى عبدالرحیم, بی جا, ص ۴۷ ص, ۱۲۹۰.
۱۲۸۹
بحر الطویل حدیث کسا و پنج تن آل عبا. میرزا علی اکبر کتابفروش, بی جا, ص ١٤ص, ۱۲۸۹.
۱۲۸۷
افسانه شنگول و منگول. مطبعه دارالطباعه میرزاعبدالله شیرازى, بی جا, ص ١٦ص, ۱۲۸۷.
علی اکبر عشقی, منظومه سماوریه. مشهدى خداداد, [طهران], ص ١٦ ص, ۱۲۸۷.
محمد بن حس بهایی, نان و حلواى شیخ بهائى علیه الرحمه. بی نا, بی جا, ص ٣٢ ص, ۱۲۸۷.
۱۲۸۴
هفت حکایت. مطبعه محمد قلى و محمدحسین, بی جا, ص ۳۴ ص, ۱۲۸۴.
۱۲۸۱
شکر طعام. مطبعه میرزا على ‏اصغر, بی جا, ص ۱٦ ص, ۱۲۸۱.
۱۲۸۰
گرگ و روباه و نصیحت‏نامه حکما. کتابفروشی محمد علی روستازاده, اصفهان, ص ۱٦ ص, ۱۲۸۰.
۱۲۷۳
دزد و قاضى. دت دسا پرس, بمبئی, ص ٢٤ ص, ۱۲۷۳.
۱۲۷۱
بحرالطویل پنج تن آل عبا. مطبعه مشهدی حسن کتابفروش, بی جا, ص ١٧ص, ۱۲۷۱.
۱۲۶۹
عاق والدین. بی نا, طهران, ص [۱۲]ص, ۱۲۶۹.
مشوق الصبیان. بی نا, تبریز, ص ۱٦ ص, ۱۲۶۹.
۱۲۶۰
توبه نصوح. کارخانه مشهدى محمدتقى, بی جا, ص ۲۲ ص, ۱۲۶۰.
۱۲۳۵
توبه نصوح. كارخانه كربلایى محمد اسمعیل باسمه چى تبریزى, بی جا, ص ۳۲ ص, ۱۲۳۵.
۱۲۲۶
حسنین. مشهدى تقى, طهران, ص ٢٢ ص, ۱۲۲۶.