شکر طعام

عنوانشکر طعام
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٢چ
پدیدآورندگان همکارحذفی,
ناشرمطبعه میرزا على ‏اصغر
مکان انتشاربی جا
سال انتشار۱۲۸۱
تعداد صفحه۱٦ ص
اندازه۵/۱۷*۱۱س.م
پدیدآورندگان

بر حسب فرمایش آقا رضا

موضوعآقا رضا, ادبیات تالیف, ادبیات مکتبخانه ای, چاپ سنگی, حکایت‌ اندرزی عامیانه, کتاب, منظومه داستانی, منظومه دینی
نوع چاپ

چاپ سنگی

متن کامل